På en skala fra 1-10

Hvor godt er samarbejdet og arbejdsglæden i teamet

Hvor godt trives medarbejderne i forhold til sig selv, sine kollegaer og sit arbejde

Hvor godt trives du i din hverdag, og når du de mål du sætter dig

Teams støtter jeg i at identificere deres udviklingsmuligheder og i at få større indsigt og forståelse af sig selv og hinanden.

Medarbejdere støtter jeg i at få større arbejdsglæde, så de herigennem får mere energi og bliver bedre til at udnytte deres potentiale og ressourcer.

Dig støtter jeg i at fokusere og skabe klarhed, så du når de mål du har sat dig.