Coaching

Coaching er en ligeværdig samtale mellem coach og coachee (den der coaches), hvor coachee betragtes som eksperten, fuld af ressourcer, som skal afdækkes og hjælpes frem i lyset. Coachen støtter, så coachee bliver bedre til at fokusere og skabe klarhed over mål og udfordringer.

I gennem samtalerne arbejdes indledningsvis med at fokusere coachees mål. Dernæst undersøges hvilke barrierer, der forhindrer coachee i at nå disse mål, herunder vaner, fastlåste overbevisninger, og fortællinger (forestillinger) om verdens sammenhæng.

Coachee opnår derved en mere nuanceret forståelse af, hvordan den hidtidige adfærd har været hindrende og en indsigt, som gør det muligt at ændre adfærden og skabe resultater.

I coaching arbejdes der med:

Igennem denne proces opnår coachee større selvindsigt, større livskvalitet i form af indre ro og mere energi, større forståelse af sig selv og andre, samt bedre kommunikation med sine omgivelser.