Enneagrammet

Enneagrammet er et internationalt og anerkendt profilværktøj, som beskriver 9 personlighedstyper.

Ved hjælp af tidens mest brugte personlighedstype redskab, vil den enkelte få større indblik og forståelse af sig selv og af sine omgivelser.

Hvad kendetegner dig?

At kende Enneagrammet, kan være nøglen til forandring. Vi har alle ni typer i os, men der er en der er mere dominerende end andre. Det er især de sider som viser sig, dels når vi er trygge og har det godt og dels når vi er pressede og ikke har det godt. Alle typer er lige gode, lige vigtige, og alle har de hver deres styrker og udfordringer.

Workshop

På workshoppen i teamudvikling, vil teamet lære hinanden at kende på en ny måde, så det styrkes som team. Deltagerne vil få indblik i sin egen og teamets typer, for her igennem at få en større indsigt og forståelse af sig selv og hinanden. Der arbejdes med styrker og udfordringer og hvordan teamet bedst udnytter det sammen. Formålet er at teamet skal komme til at spille bedre sammen og blive bedre i stand til at tage nye og mere udfordrende opgaver på sig.

Individuel coaching

Ved individuel coaching kan det være en fordel at kende sin type, derfor kan enneagrammet indgå i coaching hos mig.

Enneagrammet er nøglen til forandring ved: