Mit Koncept

Jeg lægger vægt på at medvirke til, at hvert enkelt menneske får udnyttet sine ressourcer og handlemuligheder, så de herigennem oplever større livskvalitet.

Min vision for teams er gennem workshops, at deltagerne vil få større arbejdsglæde og bedre samarbejde igennem større indsigt og forståelse af sig selv og hinanden.

Min vision for den enkelte er gennem god coaching at bryde igennem deres barrierer og nå resultater, de ikke troede var mulige og herigennem få realiseret deres drømme.

Jeg lægger vægt på kun at coache inden for områder, hvor jeg ud over coachteknikken har erfaring, som kan lette afklaringen for den, der coaches, og kan bidrage til at finde nye muligheder, som ikke tidligere var i spil.

Det praktiske

Coaching kan foregå på flere måder, som alle er meget virkningsfulde.

Face to face coaching virker bedst for nogle, fordi kropssproget så indgår som en del af kommunikationen. Telefon coaching virker bedre for andre, fordi den, der coaches, er mere anonym. Og så er det let og praktisk. Endelig er der nogle, som lettere får deres tanker omsat til ord, når de er i bevægelse. Disse mennesker får ofte mest ud af en walking-coaching, som er en session på en fælles spadseretur.

Overvejer I teamudvikling af jeres medarbejdere, så kontakt mig for et uforpligtende møde, hvor jeg kan præsentere min workshop for jer. På baggrund af min præsentation kan I vurdere om en temadag er noget for jer.

Overvejer du coaching, så ring og få en uforpligtende samtale, så du kan vurdere, om coaching er noget for dig. Derefter aftaler vi et forløb, der som udgangspunkt er på 5 sessions – der evt. kan være helt eller delvist telefonisk.