Medarbejdercoaching

På arbejdspladser stilles der store krav og forventninger om faglig udvikling, fleksibilitet og omstillingsparathed.

Medarbejdere, der er personligt afklarede har lettere ved at leve op til disse krav. Medarbejdere, der har det godt med sig selv og omgivelserne på arbejdspladsen har en større arbejdsglæde, er i bedre samspil med sine kollegaer og er mere motiverede.

Coaching er et redskab, der kan hjælpe medarbejderne til at udnytte deres ressourcer bedre, så de får mere energi, mindre sygefravær og mere ro og balance i livet og dermed bedre i stand til at klare de udfordringer, der er både på arbejdsplads og hjemmefront.

Medarbejdercoaching er en mulighed, hvis medarbejderne bl.a. ønsker at: