Teamudvikling

Ved hjælp af tidens mest brugte personlighedstype redskab (enneagrammet), vil deltagerne i teamet få indblik i deres egne og hinandens styrker og udviklingsmuligheder, for herigennem at få større forståelse for de handle-og tankemønstre, der påvirker teamets adfærd og resultater.

Teamet vil igennem workshoppen identificere sine udviklingsmuligheder, og få større indsigt og forståelse af sig selv og hinanden

Målet med teamudvikling er:

Udbyttet med teamudvikling er: